Keemiakatsed

Huvitavad keemiakatsed koolis. Rühmatöö. 2005 aasata. Tartu Tamme Gümnaasium 10c.

Sunday, May 07, 2006

Musta püssirohu valmistamine (100g)

Reaktiivid ja katsevahendid:


a) kaaliumnitraat või naatriumnitraat (75g)

b) väävel (S) (10g)

c) puusüsi (C) (15g)

d) savist uhmer ja uhmrinui

e) destileeritud vesi

f) 300-500ml mensuur

g) 3 väikest portselankaussi

h) leht tihedat paberit


Katse käik:

Pange osa kaalium- või naatriumnitraat uhmrisse ja hõõruge hästi peeneks pulbriks ning seejärel kallake kaussi. Tehke nii ka ülejäänud ainega ning kallake see samasse kaussi.
Samuti talitage ka väävli ja puusöega, pannes iga aine eraldi kaussi. Kallake kogu jahvatatud naatrium- või kaaliumnitraat mensuuri ja lisage just niipalju keeva vett, et aine läbinisti märguks.
Lisage kausside sisu mensuuris olevale, segage mitu minutit hoolikalt. Segage seni, kuni kogu segu on ühtlaselt mustaks muutunud.

Kaapige must püssirohi peberile ning lükake mööda seda laiali. Ärge asetage seda liiga kuuma kohta, kus püssirohi võib kuivades süttida. Kui püssirohi on kuivanud saab sellest teha rakette, vulkaane jne.
Püssirohu säilitamiseks ärge kasutage kilekotti, sest need koguvad staatilist elektrit. Sobib plastikust karp.


Kasutusest igapäevaelus:


Musta püssirohtu valmistati algselt hiinlaste pool ilutulestiku tarbeks. 12. sajandil leidis see kasutust lõhkeainena ja relvades. Musta püssirohtu on küll lihtne valmistada, kuid ta ei oma eriti võimsust. Umbes 50% mustast püssirohust muutub põlemisel kuumadeks gaasideks. Teine pool muutub põlenud peenikeseks puruks.

2 Comments:

Blogger Aleksei said...

Must püssirohi on lõhkeaine LMS § 3 lg 1 p 2 alusel. Lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine on karistatav vastavalt KarS § 414 lg 1.

Ilma relvaloata musta püssirohtu käidelda (sh omada) ei või.

RelvS: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015018?leiaKehtiv
LMS:https://www.riigiteataja.ee/akt/735272?leiaKehtiv
KarS: https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015021?leiaKehtiv

5:41 AM  
Blogger Oldwest said...

Ja keda huvitab

12:44 PM  

Post a Comment

<< Home